Uw privacy

PRIVACY POLICY voor de WALLOFWINE WEBSHOP, in overeenstemming met de wettelijke voorwaarden.
Deze Privacy Policy beschrijft  hoe en wanneer Wallofwine informatie verzamelt, gebruikt en deelt, wanneer u een product bij ons bestelt, contact met ons opneemt of op andere wijze van onze diensten gebruik maakt. Deze Privacy Policy is niet van toepassing op de activiteiten van andere partijen die onze producten aanbieden en waarover wij geen controle kunnen uitoefenen. Bij dergelijke andere partijen gelden de eigen privacyvoorwaarden van die partijen.
De informatie die wij verzamelen
Om uw opdracht uit te voeren, moet u ons voorzien van specifieke informatie zoals uw naam, e-mailadres, postadres, betalingsgegevens en de details van het product dat u bestelt. U kunt ons ook voorzien van extra persoonlijke informatie, bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen.
Waarom wij uw informatie nodig hebben en hoe wij die gebruiken
Wij baseren ons op de wettelijke basis om uw informatie te verzamelen, te gebruiken en te delen, inclusief:
– hetgeen noodzakelijk is om onze diensten te verlenen, zoals benodigd om uw bestelling te kunnen leveren, om contact met u te kunnen onderhouden of u ondersteuning te bieden
– wanneer u uw informatie met ons heeft gedeeld, verleent u ons daarmee automatisch toestemming die te mogen gebruiken
– u kunt de aan ons verstrekte informatie herroepen, tenzij deze informatie benodigd blijft voor het voldoen aan de gemaakte afspraken of voor zover deze benodigd zijn voor het waarborgen van onze rechtspositie
– wij gebruiken uw informatie om de door u verlangde service te verenen, om onze diensten en leveringsvoorwaarden te verbeteren en om aan onze verplichtingen te voldoen
Delen en openbaarmaking van informatie
Informatie over onze klanten is belangrijk voor ons bedrijf en onze bedrijfsvoering. Wij delen uw persoonlijke informatie voor zeer specifieke doeleinden en in specifieke omstandigheden als volgt:
– wij delen uw informatie met andere partijen, voor zover noodzakelijk en voor zover deze in het leveringsproces van het door u bestelde zijn betrokken
– wij betrekken derden, die diensten ten behoeve van Wallofwine verlenen, zoals afleveringsbedrijven. Wij delen uw persoonlijke informatie met deze derden, uitsluitend voor zover feitelijk noodzakelijk om deze diensten te kunnen verlenen
– bedrijfswijzigingen. Indien wij ons bedrijf verkopen of samenvoegen, kunnen wij uw informatie delen als deel van die transactie. Dit uitsluitend voor zover de wet ons dat toestaat
– afstemming op wetgeving. Wij kunnen uw informatie verzamelen, gebruiken, behouden en delen, indien wij ervan overtuigd zijn, dat dit in redelijkheid noodzakelijk is om: (a) aan wettelijke eisen of verzoeken van de overheid te voldoen; (b) onze overeenkomsten, voorwaarden en handelswijzen te ondersteunen; (c) op te treden tegen fraude en andere illegale activiteiten, deze te voorkomen en te onderzoeken; (d) ten behoeve van veiligheids- en technische issues; (e) de rechten, eigendommen en veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen.
Bewaren van uw gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke informatie uitsluitend voor zolang als noodzakelijk om u onze diensten te kunnen verlenen en zoals is omschreven in deze Privacy Policy. Daarbij kan het noodzakelijk zijn uw informatie te bewaren in overeenstemming met wettelijke vereisten, om geschillen te beslechten en om onze overeenkomsten te ondersteunen. Over het algemeen bewaren wij uw gegevens over een periode van 2 jaren.
Overdracht van persoonlijke gegevens naar buiten de EU
Wij kunnen uw gegevens opslaan en gebruiken via dienstverlenende derden in de US en in andere rechtsgebieden. Daarmee is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie over brengen naar een rechtsgebied met andere wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming en overheidsvoorschriften, dan in uw eigen rechtsgebied gelden. Als wij genoodzaakt zijn informatie over te dragen naar buiten de EU, vertrouwen wij op Privacy Shield als de wettelijke basis voor deze gegevensoverdracht, zoals bijvoorbeeld Google Cloud Privacy Shield gecertificeerd is.
Uw rechten
Indien u zich in specifieke rechtsgebieden bevindt, inclusief de EU, heeft u een aantal rechten in relatie tot uw persoonlijke gegevens. Terwijl enkele van dergelijke rechten algemeen geldend zijn, gelden sommige rechten in specifieke omstandigheden. Wij beschrijven deze rechten hieronder:
– toegang. U heeft het recht op inzage in uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn
– wijziging, beperking en verwijderen. U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonlijke gegevens te wijzigen, het gebruik daarvan door ons te beperken, of gegevens te verwijderen. De gevraagde wijzigingen zullen door ons dan op korte termijn worden doorgevoerd. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, zoals onze wettelijke verplichting om gegevens op te slaan of indien dit ons belang, inclusief het voldoen aan gemaakte afspraken, zou schaden
– bezwaar. U kunt bezwaar aantekenen tegen onze verwerking van delen van uw gegevens, voor zover dit onze wettelijke rechten niet aantast
Contact met ons opnemen
In relatie met de in de EU geldende wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, is Wallofwine de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Indien u vragen heeft, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via het contact-formulier.